14º Presidente
Erina Kiyomi Takebe
Mandato: 2023 – 2025

 


13º Presidente
Geraldo Massayuki Morinaga
Mandato: 2013 – 2022

 

 


12º Presidente
Geraldo Isamu Kobori
Mandato: 2005 – 2012

 

 


11º Presidente
Yasuyoshi Takeshita
Mandato: 1998 (8 meses – interino) e
Mandato: 1999 – 2004

 


10° presidente
Masatoshi Hashimoto
Mandato: 1997 – 1998

 

 


9º Presidente
Chuyu Nakanishi
Mandato: 1984 – 1996

 

 


8º Presidente
Toshio Tsukumo
Mandato: 1978 – 1983

 

 


7º Presidente
Zenzo Yamamoto
Mandato: 1972 – 1977

 

 


6º Presidente
Tomokiti Okaue
Mandato: 1970 – 1971

 

 


5º Presidente
Masao Sawada
Mandato: 1968 – 1969

 

 


4º Presidente
Hikoji Murakami
Mandato: 1950 – 1967

 

 


3º Presidente
Yososuke Okaue
Mandato: 1941 – 1950

 

 


2° Presidente
Tomojiro Yasuda
Mandato: 1938 – 1940

 

 


1º Presidente
Bunji Kitamura
Mandato: 1937 – 1937