Diretoria e Membros do Conselho Fiscal – Associação Ishikawa-ken do Brasil

Mandato: Fev. 2023 a Fev. 2025

 

Membros da Diretoria

Diretora Presidente

 • Erina Kiyomi Takebe

1º Diretor Vice-Presidente

 • Katsumi Armando Seimaru

2º Diretor Vice-Presidente

 • Orlando Hiroshi Tsukumo

1º Diretor Financeiro

 • Arnaldo Shigueru Hashimoto

2º Diretor Financeiro

 • Edson Osamu Yamagami

Diretor Secretário

 • Sergio Jun Taketa

Diretoria de Eventos

 • Laura Satiko Morinaga
 • Anderson Takeshi Watanabe

Diretor de Relações Públicas

 • Koniti Wada

Diretora Departamento Feminino

 • Luiza Shizue Hashimoto

Vice Diretoras Departamento Feminino

 • Marcia Yoko Miyashita Furuta
 • Caroline Ayumi Morinaga
 • Eulalia Eiko Haseda Miyadahira

Diretor Seinen-bu

 • Caio Yuzo Higashino

Diretores

 • Yoneko Seimaru
 • Zensho Yamamoto
 • Fumiko Nakatani
 • Massaaki Sawada
 • Takao Nakayama
 • Kayo Okuda Kinoshita
 • Angela Tamiko Hirata
 • Yashiro Yamamoto
 • Helena Toshiko Furuta

Conselho Fiscal

Efetivos

 • Nelson Yukio Higashino
 • Yukishigue Okazaki
 • Victor Yamagami Takahashi

Suplentes

 • Taihoh Ian Seimaru
 • Larissa Aya Taketa
 • Luciana Okazaki

 Conselheiros

 • Yasuyoshi Takeshita
 • Geraldo Issamu Kobori
 • Geraldo Massayuki Morinaga