Diretoria e Membros do Conselho Fiscal – Associação Ishikawa-ken do Brasil

Mandato: Fev. 2019 a Fev. 2021

 

Membros da Diretoria

Diretor Presidente

 • Geraldo Massayuki Morinaga

1º Diretor Vice-Presidente

 • Erina Kiyomi Takebe

2º Diretor Vice-Presidente

 • Katsumi Armando Seimaru

1º Diretor Financeiro

 • Arnaldo Shigueru Hashimoto

2º Diretor Financeiro

 • Edson Osamu Yamagami

Diretor Secretário

 • Sergio Jun Taketa

Diretora de Eventos

 • Laura Satiko Morinaga

 

Diretores

 • Yoneko Seimaru
 • Zensho Yamamoto
 • Mumeji Okuda
 • Fumiko Nakatani
 • Massaaki Sawada
 • Takao Nakayama
 • Kayo Okuda Kinoshita
 • Angela Tamiko Hirata

Conselho Fiscal

Efetivos

 • Anderson Takeshi Watanabe
 • Renato Shiguenori Hashimoto
 • Fernanda Zaninello Miyamura

Suplentes

 • Luciana Okazaki
 • Larissa Aya Taketa
 • Taihoh Ian Seimaru

 Conselheiros

 • Yasuyoshi Takeshita
 • Geraldo Issamu Kobori